Trang chủ > Kết quả hội viên
  • Hội viên lớp Yoga Hội viên lớp Yoga

    Hồi mới đầu tập yoga tại AKC Fitness Plus and Yoga, người mình vừa yếu vừa cứng, thở thì vừa nông vừa gấp, tập xong 1 lớp mà gần như phải nỗ lực nhiều lắm, lúc nào cũng phải nói với bản thân rằng: cố lên nào... Sau một thời gian các hội viên thay đổi như thế nào? Bạn hãy click đọc nhé!

Liên hệ với AKC
Hỗ trợ trực tuyến X